कोविड १९ च्या पार्श्वभूमीवर या शैक्षणिक वर्षासाठी साठी पाठ्यक्रम कमी -शालेय शिक्षण मंत्री प्रा. वर्षा गायकवाड


मुंबईदि२५; कोविड १९ या विषाणूच्या प्रादुर्भावामुळे शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ मध्ये प्रचलित पद्धतीप्रमाणे शाळा सुरु झालेल्या नाहीत. विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये यासाठी  इयत्ता १ ली ते १२ वी चा इयत्ता निहायविषय निहाय २५% पाठ्यक्रम कमी करण्यात येत आहेअशी घोषणा शालेय शिक्षण मंत्री प्रावर्षा गायकवाड यांनी केली आहे.

१०१ विषयांचा २५ टक्के पाठ्यक्रम कमी

             राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद महाराष्ट्र महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ (बालभारती) आणि महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ (बोर्ड) यांच्या समन्वयाने आणि अभ्यासक्रम समितीच्या निर्णयानुसार संबंधित विषयाचे सर्व अभ्यासक्रम मंडळ सदस्यांमार्फत शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ साठी अभ्यासक्रमाचा मूळ गाभा तसाच ठेवून प्राथमिक स्तरावरील २२माध्यमिक स्तरावरील २० आणि उच्च माध्यमिक स्तरावरील ५९ असे एकूण १०१ विषयांचा इयत्ता निहायविषय निहाय २५% पाठ्यक्रम कमी करण्यात येत असल्याची माहिती
प्रागायकवाड यांनी दिली आहे.

Post a comment

0 Comments