खुनासह दरोडा मोक्का जबरी चोरी अशा ५ गंभीर गुन्हयातील सराईत फरारी अटक : पुणे ग्रामीण एलसीबी शाखेची धाडसी कामगिरी


निलेश जांबले
 दौंड-पुणे...
       दि.३०/३/२०२० रोजी रात्री ०१.२० वा.चे सुमारास मौजे मळद ता.दौंड जि.पुणे गावचे हद्दीत रेल्वे उड्डाणपुलाजवळ सोलापुर-पुणे हायवे रोडलगत ट्रक नं एमएच-२५ यु ४२०१ वरील चालक काशिनाथ रामभाऊ कदम वय ५५ वर्षे रा.ढोकी ता.कळंब जि.उस्मानाबाद हे ट्रक रोडचे कडेला लावून लघवीसाठी गेले असता लघवी करुन परत येत असताना सब रोडने पायी येणारे पाच ते सहा अनोळखी इसमांनी त्यांचे छातीवर चाकूने वार करुन त्याचे जवळील रोख रक्कम तीन हजार रुपये, ड्रायव्हींग लायसन्स, एक पांढरे रंगाचा मोबाईल तसेच त्याचे अगोदर त्याच ठिकाणी थांबलेला टेम्पो नं एमएच-१२ एचडी १३११ वरील क्लीनर महंमद मेहबुब पठाण वय ४९ वर्षे रा.उस्मानाबाद याचे खिशातील सँमसंग कंपचा मोबाईल व त्याच वाहनावरील ड्रायव्हर अल्ताफ खैयुम पटेल याचे खिशातील रोख २०००/- रुपये, ड्रायव्हींग लायसन्स व पाकीट असा एकुण किमत रु ७०००/- रु. चा माल जबरीने चोरुन नेला होता. सदर घटनेत ट्रक ड्रायव्हर काशिनाथ रामभाऊ कदम वय ५५ वर्षे रा.ढोकी ता.कळंब जि.उस्मानाबाद यांना औषधोपचारास घेवुन जात असताना ते मयत झाले व टेम्पो क्लीनर महंमद मेहबुब पठाण हे जखमी होता. सदरबाबत ट्रकचा क्लीनर शकील आयुब शेख वय ३५ रा.कसबे तडवळा ता.जि. उस्मानाबाद यांनी फिर्यादी दिलेवरून दौंड पोलीस स्टेशनला खुनासह दरोड्याचा गुन्हा दाखल करण्यात आलेला होता. गुन्हा करताना आरोपींनी कोणताही पुरावा मागे न ठेवल्याने गुन्हा उघडकीस आणणे हे पोलीसांसमोर मोठे आव्हान होते.
     सदर आव्हानात्मक गुन्हयाचा कौशल्यपूर्ण तपास एलसीबी शाखेचे पोलीस निरीक्षक पद्माकर घनवट यांचे मार्गदर्शनाखाली गुन्हे शाखेचे पथकाने करून गोपनीय बातमीदारामार्फत माहिती काढून गुन्हा केलेले अज्ञात ५ आरोपी निष्पन्न करून त्यावेळी त्यांचेकडून एकूण २ दरोडा, ५ जबरी चोरी व २ चोरी असे ९ गुन्हे उघडकीस आणलेले होते.  सदर गुन्हयात यापूर्वी आरोपी नामे १) गणेश अजिनाथ चव्हाण वय २२ वर्षे रा.बोरावकेनगर, दौंड ता.दौंड जि.पुणे २) समीर उर्फ सुरज किरण भोसले वय १९ वर्षे रा . गोपाळवाडी-पाटस रोड, दौंड ता.दौंड जि.पुणे ३) देवगण अजिनाथ चव्हाण वय २३ रा.बोरावकेनगर, दौंड ता.दौंड जि.पुणे ४) अक्षय कोंडक्या चव्हाण वय २५ रा.लिंगाळी ता.दौंड जि.पुणे  यांना अटक केलेली होती .
      पोलीस अधीक्षक डॉ. श्री.अभिनव देशमुख यांनी गुन्हेगारांच्या मुसक्या आवळण्यास सुरुवात केली असून पुणे ग्रामीण पोलीस अधीक्षक पदाचा पदभार स्विकारताच या गुन्हयातील आरोपींवर मोक्का अंतर्गत कारवाई केलेली होती.
      सदर गुन्हा घडलेपासून गुन्हयातील  आरोपी नेपच्युन उर्फ नेपश्या पिजारो काळे वय ३४ रा.राक्षसवाडी ता.कर्जत जि.अहमदनगर हा फरार झालेला होता. त्याचेवर यापूर्वी ९ गंभीर गुन्हे दाखल असून त्यापैकी दौंड व यवत पोलीस स्टेशनचे खुनासह दरोडा, मोक्का, जबरी चोरी अशा एकूण ५ गंभीर गुन्हयामध्ये तो फरारी होता. तेव्हापासून स्थानिक गुन्हे शाखेचे पथक त्याचे मागावर होते. 
     सदर आरोपी हा पोलीसांचे भितीने चाकण जि.पुणे, माळशिरस जि.सोलापूर, श्रीगोंदा, राक्षसवाडी, मिरजगाव, ता.कर्जत जि.अहमदनगर, पाटोदा जि.बिड येथे रानावनात राहून वारंवार ठिकाणे बदलून राहत होता. गुन्हे शाखेचे पथकाने त्याची बातमीदारा मार्फत माहिती काढून अहमदनगर, सोलापूर, बिड येथे जावून वेशांतर करून तळ ठोकून शोध घेतला परंतु त्या ठिकाणच्या भौगोलीक परिस्थिती व रानावनाचा फायदा घेवून तो पोलिसांना गुंगारा देण्यात यशस्वी होत होता. 
     आज रोजी गुन्हे शाखेचे पथकास तो मिरजगाव ता.कर्जत जि.अहमदनगर येथे येणार असल्याची माहिती एका खबऱ्यामार्फत मिळाल्याने त्या ठिकाणी वेशांतर करून स्थानिक पोलीसांचे मदतीने पहाटेचे सुमारास कोबींग ऑपरेशन करून आरोपी नामे नेपच्युन उर्फ नेपश्या पिजारो काळे वय ३४ रा.राक्षसवाडी ता.कर्जत जि.अहमदनगर याचा अंधारामध्ये सुमारे साडेतीन किलोमीटर सिनेस्टाइल पाठलाग करून त्यास जेरबंद केले आहे.
       सदर आरोपी हा रेकॉर्डवरील सराईत गुन्हेगार असून त्याचेकडून आणखीन गुन्हे उघडकीस येण्याची शक्यता आहे. सदर गुन्हयाचा पुढील अधिक तपास दौंड पोलीस स्टेशनचे पोलीस निरीक्षक सुनिल महाडीक हे करीत आहेत.
      सदर उल्लेखनीय कामगिरी ही पुणे जिल्हयाचे पोलीस अधीक्षक डॉ.अभिनव देशमुख, बारामती विभागाचे अपर पोलीस अधीक्षक बारामती विभाग श्री.मिलींद मोहिते यांचे मार्गदर्शनाखाली स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलीस निरीक्षक पद्माकर घनवट व त्यांचे पथकातील महेश गायकवाड, निलेश कदम, सचिन गायकवाड, गुरू गायकवाड, सुभाष राऊत, प्रमोद नवले तसेच श्रीगोंदा पोलीस स्टेशनचे पोहवा. अंकुश ढवळे व संजय काळे यांनी केलेली आहे.

Post a comment

0 Comments