औरंगाबाद मध्ये सकाळपासूनच ढगाळ वातावरणासह पावसाच्या हलक्या सरी बरसल्या.

Post a comment

0 Comments