औरंगाबादचं नामांतर खरंतर भाजपच्याच काळात व्हायला हवं होतं - संजय राऊत.

मराठा तेज बातमीपत्र - औरंगाबादचं नामांतर खरंतर भाजपच्याच काळात व्हायला हवं होतं - संजय राऊत.

Post a comment

0 Comments